برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منبع مقاله c (3558)

گفتار نخست : موسیقی بیرونی شعر از لوازم شعر فارسی ضرب و آهنگ می باشد وبدون ضرب و آهنگ که مندرج در وزن و در ساختار شعر است، شعر فارسی واقعیّت خود را از دست Read more…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3557)

این پایان نامه به تجلی مبانی مکتب اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس و تفاوت های این دو پرداخته است. کلید واژه:اکسپرسیونیسم ،مولانا ، هنجار شکنی ،ذهنیت گرایی ،استعاره ،عشق ،سماع ، مرگمقدمه:مکتب اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی) یکی Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3556)

پیوست الف: شرح احوال شاعران166 فصل 1: مقدمه الف) موضوع و طرح مساله(اهمیت موضوع و هدف): موضوع این پایان نامه ؛ تاثیر عناصر مذهبی در شعر شاعران انقلاب (احمد عزیزی، حمید سبزواری، قیصر امین پور، Read more…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3555)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 1. پیدایش طبقات جدید در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت Read more…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3554)

از جمله مؤسسّین این انجمنها که در تشکیل سبک بازگشت یا رستاخیز ادبی سهم عمدهای داشت میرزا عبدالوهّاب نشاط اصفهانی شاعر و نویسنده عهد قاجار بود که با تأسیس انجمن ادبی نشاط در شهر اصفهان Read more…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3553)

3 – 4 – 1- تعیین بسامد آوایی و هجایی هر سوره523 – 4- 2- تعیین فرا نقش‌های‌اندیشگانی، بینا فردی و متنی در متن سوره‌ها533 – 5- شیوۀ ارائۀ نتایج54فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها574 Read more…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3552)

سایت منبع پایان نامه 2-9-1- بهلول182-9-2- شبلی202-9-3- محمد معشوق طوسی22 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 2-10- نگاهی به “عقلاءالمجانین” از سه منظر242-10-1- عقلای مجانین Read more…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3551)

و نیز سپاسگزاری و قدردانی بی‌کران خود را پیشکش می‌کنم به: یار و همراه سالیانم، همسرم، آقای علی خدیور، که هرچه شور و امید و پویاییست از اوست. از دستان هماره یاورش، ذهن روشن و Read more…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3549)

جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت…………………………………………………………………………………………………………..45 مطالعات رنسیس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………….49 رویکردهای جوّ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..50. رویکرد ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………………………50 رویکرد ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50رویکرد تعاملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………51 رویکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..52ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..54 شاخص‌های جوّ سالم سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….56 جو سازمانی چگونه عمل می کند………………………………………………………………………………………………………………..57 تفاوت جو سازمانی Read more…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3548)

– مشخص کردن سهم هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده در پیش بینی اثربخشی دانشگاه از نظر کارکنان– مشخص کردن تفاوت دانشکده‌های مختلف، از میزان برخورداری از ابعاد سازمان یادگیرنده– مشخص کردن تفاوت نگرش کارکنان نسبت Read more…

پایان نامه

مقاله رایگان c (3547)

اعتماد انگیزه محور …………………………………………………………………………………..36سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد…………………………………………………………….37انواع اعتماد بر اساس سطوح تجزیه و تحلیل و منبع اطلاعاتی………………………………..38 اعتماد بین فردی…………………………………………………………………………………..39 اعتماد شبکه ای……………………………………………………………………………….39 اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………..40 انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد…………………………………………………………41 Read more…